Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Dóm Tourist Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama:

A Dóm Tourist Kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

  1. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon:

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődés tartamáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

  1. hírlevélre feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő által megjelölt  tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

  1. utazási szerződés kötés

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítési dátuma évének utolsó napjától számított plusz nyolc év (adókötelezettség elévülésének határideje).

  1. repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése:

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

  1. Betegség-, baleset és poggyászbiztosítás, illetve sztornó biztosítások értékesítése:

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

  1. Utazási szolgáltatás számlázása:

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a számla teljesítése dátuma évének utolsó napjától számított plusz nyolc év (adókötelezettség elévülésének határideje).

 

Adatkezelő az Érintett adatait adott esetben harmadik országba is továbbítja, mely adattovábbítás az Érintett (természetes személy) és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő az Érintett személyes adatait 8 évig őrzi.

Érintett az adatkezelőtől kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályt sért.

Az Érintett személyes adat szolgáltatása a szerződéskötésnek, illetve a szolgáltatás igénybevételének az előfeltétele. Amennyiben az Érintett a szerződéskötéshez szükséges személyes adatait nem adja meg az adatkezelőnek, az adatkezelő a szerződés megkötését, illetve a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

Utazásközvetítés esetén a Dóm Tourist Kft. adatfeldolgozóként az utazásszervező, mint adatkezelő képviseletében jár el. Ez esetben az Érintett által átadott személyes adatokat az Dóm Tourist Kft. az utazásszervezőnek továbbítja.

Amennyiben az Érintett az utazási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy részére az adatkezelő marketing célú tájékoztatást küldjön, az Érintett adatait az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az Érintett hozzájárulását nem vonja vissza. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kaposvár, 2018. május 23.

Dóm Tourist Kft.

https://www.invia.hu/adatvedelem/

 

IATA accredited agent

Dóm Tourist Utazási Iroda

7400 Kaposvár, Irányi D. u. 9.

Nyitvatartás:
Hétfő: 08:30 - 17:30
Kedd - csütörtök: 9 -17
Péntek: 9 -15
ebédszünet minden nap 12:30 - 13:30

06 82 411 412

domtourist@t-online.hu

Engedélyszám: R-1423/1996


A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért, akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek és egyéb más információ tekinthetőek véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.


még töltünk